logo
Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

Options
Go to last post Go to first unread
Offline fallenangel  
#1 Posted : Sunday, February 15, 2009 6:43:25 PM(UTC)
fallenangel

Rank: Newbie

Groups: Member
Joined: 2/15/2009(UTC)
Posts: 1
Location: B

Tornooi informatie


• De deelname aan het tornooi bedraagt 5 euro voor BAGF-leden en 7 euro voor niet-leden. Inschrijven kan via mail naar info@anima-gaming.be . Inschrijivngsgeld betalen op rekening 001-3600267-91 (IBAN … / BIC …) van BAGF VZW met vermelding van je naam en ‘anima tornooi’.
• Inschrijven voor het tornooi kan tot en met 22 maart 2009. Spelers die nadien nog inschrijven kunnen toegelaten worden als er nog plaatsen beschikbaar zijn maar zullen een puntenaftrek krijgen voor het tornooi + toegelaten inschrijvingen na 22 maart 2009: 7.50€ leden en 10€ niet leden !!!
• BELANGRIJK: Je inschrijving is pas definitief als we je betaling hebben ontvangen !!!
• Als er tijdens het tornooi een betwisting ontstaat probeer deze dan steeds onderling te beslechten. Je kan ook beroep doen op een scheidsrechter. Hiervoor geldt dat de ruling van de scheidsrechter altijd definitief is. Indien een ruling van een scheidsrechter betwist wordt dan kunnen hiervoor strafpunten uitgedeeld worden en indien nodig kan een schorsing volgen.
• De BAGF zal enkele legers voorzien voor beginnende spelers die nog geen eigen leger hebben. Laat ons weten dat je wenst deel te nemen met een BAGF leger zodat we voldoende figuurtjes kunnen voorzien.

Wat moet je meebrengen?
• 1 leger van maximaal 350 punten. De games zullen gespeeld worden met legers van 300 punten. Dit betekent dus dat je voor iedere game je leger licht kan aanpassen.
• Een legerlijst met vermelding van alle modellen met hun extra kaart(en).
• Pen en papier
• Dobbelstenen
• Meetlint (alle afstanden worden in inches geteld)
• Lijm voor eventuele reparaties
• De regelboek en het addendum.

Legersamenstelling
• Alle modellen zijn toegestaan. Andere modellen (van andere games) mogen ook gebruikt worden zolang de basis waarop ze staan min of meer de juiste grootte heeft (voorbeeld een Lotr Elrond model met de kaart van Kronen). Gebruik echter geen Anima modellen met een andere kaart (vb. Het model van Kronen maar met de kaart van Harod). Dit zou te veel verwarring kunnen veroorzaken.
• Iedere speler heeft een leger van maximaal 350 punten. Voor iedere game wordt voor 300 punten gespeeld. De overige modellen kunnen gebruitk worden om uit te wisselen tussen de diverse games.
• De legers bestaan uit modellen van 1 faction (vb Empire, Church) eventueel aangevuld met maximaal 2 neutrale modellen of uit modellen van Dark, Light of Neutral. Bij Dark en Light mogen geen Neutral modellen worden toegevoegd.
• Duidt één model aan als de leider van je leger. Dit model moet iedere game worden opgesteld. Dit mag een echte leider zijn zoals Yuri Olson maar dat hoeft niet. Ieder model kan de leider zijn van je leger.
• De extra kaarten die worden gebruikt (extra powers,…) blijven gedurende het ganse tornooi verbonden aan hetzelfde model. Deze kaarten mogen niet uitgewisseld worden tijdens het tornooi.
• Ieder model mag slechts éénmaal voorkomen in een leger.
• Iedere speler heeft een legerlijst bij waarop de modellen met hun extra kaarten zijn vermeld.

Verloop van het toernooi
Er worden 4 scenario’s (deze zullen bekend worden tijdens het tornooi) gespeeld.
Naargelang het tornooi op schema blijft, kan de duurtijd verlengd of ingekort worden. Dit wordt voor het begin van de ronde meegedeeld.
Iedere deelnemer wordt 5 minuten voor de aanvang van de ronde aan zijn toegewezen tafel verwacht. Gebruik deze 5 minuten om het leger van je tegenstrever iets beter te leren kennen. Bespreek ook het terrein met je tegenstrever, zodat er geen betwistingen ontstaan over moeilijk terrein tijdens het spelen.
Voor iedere game mag je 300 punten kiezen uit je lijst met 350 punten. Wees eerlijk en probeer fouten te vermijden, tel daarom de waarde van je gekozen modellen 2-maal na. Een scheidsrechter kan je in geval van twijfel altijd helpen. Bij fouten (per ongeluk of bewust) verlies je de game onmiddellijk.
De lotingen gebeuren aangepast aan het scenario. Niemand zal echter tweemaal tegen dezelfde speler spelen.e tegenstrever alsook welke speler met goed speelt en welke speler met slecht speelt.

Puntenverdeling
Je kan op drie manieren punten verzamelen, via een tijdige inschrijving (25 punten), door het verven (25 punten) of via de gevechten (80 punten). De rangschikking wordt bepaald door het totaal van de drie categorieën.

Inschrijving (25 punten)
Je schrijft in en betaalt je deelnamekost voor 22 maart 2009 (middernacht) en je krijgt zo al 25 punten. Makkelijk verdient. Voor iedere dag later dan 22 maart 2009 gaan er 5 punten af.

Verven (25 punten)

De puntenverdeling is als volgt:
De puntenverdeling is vrij transparant en met een beetje moeite zijn de 20 punten voor iedereen best haalbaar. De echte super painters onder ons kunnen dan nog een bonus behalen.
• je leger is volledig geverfd, om hiervoor in aanmerking te komen bevat elk model minstens 3 kleuren: 6 punten
• je leger is volledig gebased, om hiervoor in aanmerking te komen is de basis minstens geverfd: 4 punten
• je leger is volledig geverfd met het nodige detail, details op het model moeten tot uiting komen, is je model geverfd met vlakke kleuren dan kom je hiervoor niet in aanmerking: 6 punten
• je leger is volledig gebased met extra detail: de basis is verder uitgewerkt met terrein-elementen: 4 punten
Uit alle deelnemers wordt door de jury een best geverfd leger, een runner-up en een derde plaats gekozen. Het best geverfde leger krijgt 5 extra punten, de tweede in de verkiezing krijgt 3 extra punten en de derde 1 extra punt.
Opmerking: De spelers die met de BAGF-legers spelen komen niet in aanmerking voor de best painted punten.

Battles (80 punten)
Iedere game levert maximaal 20 punten op.

Houd het sportief en amuseer u. Veel geluk!

The Belgian Anima-Gaming Federation

Users browsing this topic
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.