logo
Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

Options
Go to last post Go to first unread
Offline svennh  
#1 Posted : Tuesday, April 22, 2014 4:16:28 PM(UTC)
svennh

Rank: Advanced Member

Groups: Xhammer Member, Member
Joined: 11/12/2007(UTC)
Posts: 834
Location: mortsel

Thanks: 3 times
Beste warhammer spelers.
Ik heb een toernooi ineen gestoken dat op 1 dag afgewerkt wordt.

Inschrijving kost 5 euro en een model in goede staat, liefst fantasy. Het geld gaat naar de prijzen.
In bijlage de reglementen in doc vorm met de lijst van de verhoudingen tussen de legers.

Het is een 1000 punten leger zonder restricties inzake named characters maar niet alle fanbased legerlijsten zijn toegestaan. Deze zullen leger per leger bekeken worden.

Het reglement:

WHFB Duo toernooi TSA


1. Elk speler krijgt 1000 punten om zijn leger samen te stellen.
2. Inschrijving kost vijf euro, hier worden de prijzen met gekocht.
Dit is vooraf te betalen en is niet terugvorderbaar mits uitzonderingen.
3. Alles is toegelaten. Inclusief named characters.
4. Er zal punten gegeven worden op schilderkunst. Je kan van 0 tot 100 geven. Deze punten worden gegeven door de deelnemers en worden als PP op einde van het toernooi bij het resultaat geteld.

Leger Minimum Maximum
Volledig geschilderd en gebased Min.60 Max.100
Volledig geschilderd Min.50 Max.90
Meer dan helft geschilderd en gebased Min.40 Max.80
Meer dan helft geschilderd Min.30 Max.70
Minder dan helft geschilderd maar wel gebased Min.20 Max.60
Minder dan helft geschilderd Min.10 Max.50
Niets geschilderd Min.1 Max.20

Wat is een geschilderd model? Vanaf er drie kleuren per model is gebruikt , is het model geschilderd. Bv. Skeletten warriors: zwaard metal kleur, lichaam bone kleur en dan gefabt = aan 3 kleuren = geschilderd.

Wat is gebased? Vanaf dat de standaard base is vervangen door iets anders OF meer heeft dan één basis kleur heeft OF de base geflokt is.
Er is wel een verschil tussen het gewoon kleven van flok en elke base die een diorama is op zijn eigen.

Wat is de helft van een leger? Je zal alvorens naar het toernooi te komen zelf de geschilderde modellen moeten tellen. Er wordt ook rekening gehouden worden met conversies. Een leger dat niet geschilderd is maar leuke conversies heeft kan twee punten waard zijn.

5. Welke legers mogen meedoen?
Alle erkende legers. De Fan based legers zullen per leger bekeken worden omdat er legers bijzijn die helemaal niet gebalanceerd zijn.
6. Proxies: Je mag proxies inzetten doch mogen deze samen niet meer dan 250 punten waard zijn. Wat zijn proxies? Dit zijn modellen die volledig niet op het eigenlijk modellen trekken. Bv: Een grave guard gebruiken voor een tomb guard is geen proxie. Een orc gebruiken voor een tomb guard wel. Een barbiepop inzetten als mammoet van chaos is een proxie. De toernooileider zijn beslissing inzake proxies telt .
7. WYSIWYG: Dit hoeft niet maar je moet wel je leger overlopen alvorens op te stellen hoe je eenheden zijn uitgerust. Magische items moeten niet verhuld worden.
8. De veldslagen zijn niet scenario georiënteerd. Het zijn drie pitched battles.
9. De punten worden ingedeeld in Persoonlijke punten (PP) en Teampunten (TP)
PP zijn de punten die je verdient door bepaalde modellen te verslaan. De punten tellen alleen voor de speler.
TP zijn de punten die het team krijgt en dan dan gedeeld wordt door twee, afronden naar boven. Deze punten zijn de waarden van de units,modellen,krakters enz. (zie basisregel boek)
Bij de TP wordt het eindresultaat geteld bv: solid victory x TP
PP krijg je ook voor sportiviteit en schilder prestaties.

10. Wat hebben we zelf bij? We nemen de volgende zaken mee:
Basis regelboek
Templates
Meter in inches of “jabstick” (het rode plastiek stokje in de basisdoos)
Een kopij van je legerlijst
Dobbelstenen
Je leger
Schrijfgerei dat werkt, balpen of potlood e.d.
Voor eventuele Woodelves spelers, eigen bos meenemen.
Eventueel:
· Secondenlijm
· Magiekaarten van uw ras

11. Bij meningsverschillen mag je steeds de regels erbij halen doch houdt rekening met de tijdsdruk en dit mag geen middel zijn om tijd te rekken. Als men er niet uit geraakt mag men de dobbelsteen laten beslissen. Geraak je er nog niet uit dan kan je de organisator er bij halen en deze zal de knoop doorhakken. Dat houdt ook in dat er geen plaats is voor discussie met de organisator. Bij lange of hevige discussies kunnen er strafpunten volgen.


12. De uitlegperiode.
Dit is een periode die jezelf moet inlassen alvorens te beginnen. Je zal je tegenstander even moeten uitleggen welke proxies zijn en je overige eenheden voorstellen. Dit is nodig zodat je niet voor verassingen staat. De basisregels kan je ook uitleggen. Er zijn legers bij die voor ons allen redelijk onbekend zijn zoals bv. Araby en Nippon. Je moet natuurlijk niet je verborgen modellen en magische items verraden. Deze uitleg kan je geven na het onthullen van het model of activeren van een item.

13. Het verloop.
Er worden dus drie veldslagen gespeeld. Deze zullen max.2 uur duren of zes beurten . Er zal gespeeld worden op tafels van 48”op 72”.
Het terrein is reeds geplaatst door de organisatie en zal niet magisch zijn met uitz. Van bossen en rivieren.
1ste veldslag: Iedereen zal een nummer trekken. De twee spelers met hetzelfde nummer zullen een team vormen voor de 1ste battle.
2de battle: De winnaars+ gelijkspelers en de verliezers zitten elk in een pool. De verliezers trekken elk een speler uit de pool van de winnaars/gelijkspelers om een nieuw team te vormen.
3de match: Idem 2de battle

14. Extra strafpunten.
Buiten onsportief gedrag kan je nog strafpunten krijgen voor het gebruiken van een andere lijst. Dit zal leiden tot –70 % PP per battle en de zekerheid dat je geen winnaar van het toernooi kan worden.
Het vals spelen zal kunnen leiden tot diskwalificatie. De organisator zal hierover ter plaatse oordelen.
15. Het verplaatsen van scenery.

Als er door bepaalde redenen scenery verplaatst moet worden. Wordt deze na de veldslag terug geplaatst.
16. Na de middagpauze moeten alle deelnemers op tijd in het lokaal zijn. De aantal minuten die men te laat is zal in rekening gebracht worden maal drie bij het eindresultaat. Bv. Ik kom een 15 minuten te laat = -45 punten bij mijn eind resultaat.

17. Dit is geen officieël ranking toernooi!


18. Magie-Powerdice: Bij het bepalen van de power pool moet elke speler alvorens te dobbelen een speler van de tegenstander aanduiden. Zo weet elke tegenspeler hoeveel dispel dobbelstenen deze heeft. Voor gebruik zie Bijlage - Alliantie lijst.

19. Magie-Dispeldice: Als er een tegenstander wegvalt dan krijgt er maar 1 iemand de dispel stenen. Dit is naar keuze van de tegenstander.


20. Opstelling: Er wordt opgezet per team en per teamlid. Dwz dat er dus steeds twee eenheden worden opgezet per beurt. Het team dat het eerste klaar is met opzetten krijgt +1 in de worp voor het bepalen welke kant begint.

21. Opperbevelhebber: dit figuur is 200 punten waard. Deze kan alleen maar aanwezig zijn bij teams die geen vijand of wantrouwig zijn tegen over elkaar. Zie Alliantie lijst


22. Toernooiwinnaars: Om deze te bepalen worden het totaal van de TP en PP vergeleken van alle deelnemers. De speler met de hoogste TP en PP is de winnaar. Indien er geen speler is met de hoogste score in beide punten (TP en PP) dan wordt er eerst gekeken naar de TP. De speler die de hoogste TP heeft is dan de winnaar. Bv:
Speler X heeft 300 TP en 100 PP
Speler Y heeft 400 TP en 50 PP
Speler Z heeft 200 TP en 300 PP

Speler Y is dan de winnaar. Omdat niemand de hoogste score heeft in beide punten, tellen de TP, dus Speler Y.
Indien er nog een speler zou meedoen met de score bv:500 TP en 350 TP, zou deze winnen.
Bij gelijkstand in de TP dan is de speler met de meeste PP de winnaar.bv:
Speler X heeft 300 TP en 100 PP
Speler Y heeft 400 TP en 50 PP
Speler Z heeft 200 TP en 300 PP
Speler S heeft 400 TP en 85 PP

Hier is speler S de winnaar.

Er zullen twee winnaars aangeduid worden. Deze twee spelers zouden dus het beste duo zijn moesten ze samen spelen.
Een leuk idee zou zijn dat deze twee spelers dan bij een opvolg duo-toernooi samen staan en gratis mogen deelnemen.

23. Rode lantaarn: Deze zijn de twee laatst van het toernooi. Hier is ook een prijsje voorzien.OPMERKING:
In bijlage 2 worden er ook fan based legers vernoemd. Dit wilt niet zeggen dat deze allemaal zijn toegelaten. Er zijn verschillende fan based legerboeken in omloop van dezelfde rassen. We zullen dus leger per leger bekijken.BIJLAGE 1 : Overwinningskaart

Gewonnen met een verschil van… Resultaat Punten TP Verliezer Punten TP
0-299 D 50 D 50
300-599 MV 60 ML 40
600-1199 SV 70 SL 30
1200-1799 CV 80 CL 20
1800+ M 100 A 0

LegendeWinnaar Verliezer
D: Draw D: Draw
MV: Minor Victory ML: Minor Loss
SV: Solid Victory SL: Solid Loss
CV: Crushing Victory CL: Crushing Loss
M: Massacre A: Annihilated


PP lijst

Actie Punten
Opperbevelhebber 100
Generaal 50
Hero 25
BSB 35
Banner 10

Bijlage 2: Alliantie

V: (Vijanden) Er moet steeds min.3 inch tussen de eenheden zijn van beide legers, Indien dit niet het geval is moet de speler een charge declaration doen op de deze eenheid, Indien er een vijandelijke eenheid van de tegenpartij in charge bereik staat kan men deze chargeren ipv de eenheid van de teamgenoot, Ld, testen kan alleen met eigen generaal, karakters en BSB. Er mag geen karakter van teamgenoot in je eigen eenheid. De power/dispel pool is gescheiden en men mag niet dispellen voor elkaar noch positieve spreuken op elkaars eenheden doen. Als de magic phase zou stoppen door een miscast dan geld dit alleen voor de uitvoerende speler en niet voor zijn teamgenoot. Men mag je teamgenoot altijd aanvallen maar de TP die hieruit komen zijn voor de tegenstanders, de PP zijn voor jezelf. Eenheden van je teamgenoot zorgen niet voor panic testen door vluchten.

OK: De eenheden kunnen door elkaar staan. De karakters kunnen in elkaars eenheden en kunnen dienen voor een Ld. test voor de gasteenheid. Ld, testen kan met de dichtbijzijnde generaal, karakters en BSB . Er wordt een opperbevelhebber aangeduid tussen de twee generaals, deze heeft een 16 " radius ipv 12" voor de Ld. testen. De power/dispel pool is niet gescheiden en men kan alle spreuken op elkaars eenheden doen. Er geldt ook geen max. dobbelstenen inzake de power pool. Men kan voor elkaar dispellen.Als de magic phase zou stoppen door een miscast dan geld dit voor beide spelers. Vluchtende eenheden van je teamgenoot zorgen wel voor panic.

W: (Wantrouwig) De eenheden kunnen door elkaar staan. De karakters kunnen in elkaars eenheden staan doch kunnen ze niet dienen voor een Ld. test voor de gasteenheid. Ld, testen kan alleen met eigen generaal, karakters en BSB . De power/dispel pool is gescheiden maar men kan alle spreuken op elkaars eenheden doen. Men kan voor elkaar dispellen.Als de magic phase zou stoppen door een miscast dan geld dit alleen voor de uitvoerende speler en niet voor zijn teamgenoot. Vluchtende eenheden van je teamgenoot zorgen wel voor panic. Uitz, bepaalde rasbepalingen bijv. goblins vs orcs

Edited by user Monday, December 1, 2014 1:25:10 PM(UTC)  | Reason: Reglement bijgevoegd en in fluo een aanpassing

File Attachment(s):
WHFB Duo toernooi TSA (1).doc (173kb) downloaded 0 time(s).

You cannot view/download attachments. Try to login or register.
Awards :
UserPostedImageUserPostedImageUserPostedImageUserPostedImageUserPostedImageUserPostedImage
Offline wolf  
#2 Posted : Wednesday, April 23, 2014 10:43:09 AM(UTC)
wolf

Rank: Administration

Groups: Administration, Archive Reader, Xhammer Member, Moderator, Member
Joined: 10/22/2007(UTC)
Posts: 2,495
Location: broechem

Was thanked: 33 time(s) in 29 post(s)
Is er al een datum voor dit tournooike ?
2012 Geschilderd 35 - Gekocht 50
2013 Geschilderd 47 - Gekocht 15
2014 Geschilderd 69 - Gekocht 100
2015 Geschilderd 105 - Gekocht 105
2016 Geschilderd 47 - Gekocht 45
2017 Geschilderd 50 - Gekocht 183
2018 Geschilderd 67 - Gekocht 60
2019 Geschilderd 70 - Gekocht 439
2020 Geschilderd 140 - Gekocht 110
2021 Geschilderd 96 - Gekocht 112
2022 Geschilderd 86 - Gekocht 70
Offline svennh  
#3 Posted : Thursday, April 24, 2014 2:39:19 PM(UTC)
svennh

Rank: Advanced Member

Groups: Xhammer Member, Member
Joined: 11/12/2007(UTC)
Posts: 834
Location: mortsel

Thanks: 3 times
Neen, het zal in september of juli zijn.
Awards :
UserPostedImageUserPostedImageUserPostedImageUserPostedImageUserPostedImageUserPostedImage
Offline svennh  
#4 Posted : Friday, November 21, 2014 11:54:08 AM(UTC)
svennh

Rank: Advanced Member

Groups: Xhammer Member, Member
Joined: 11/12/2007(UTC)
Posts: 834
Location: mortsel

Thanks: 3 times
De kogel is door de kerk. Het toernooi zou doorgaan op zaterdag 10 januari. Inschrijvingsgeld blijft 5 euro doch als extra neemt iedereen een model mee. De winnaar krijgt een prijs en mag als eerste kiezen uit de meegebrachte modellen.
Het model mag niet stuk.
Awards :
UserPostedImageUserPostedImageUserPostedImageUserPostedImageUserPostedImageUserPostedImage
Offline Mike  
#5 Posted : Saturday, November 29, 2014 7:35:56 PM(UTC)
Mike

Rank: Advanced Member

Groups: Member
Joined: 3/15/2010(UTC)
Posts: 440
Man
Belgium
Location: Hoevenen-city

Was thanked: 9 time(s) in 8 post(s)
Kom op fellow x-hammerers. You know you want to BigGrin
Offline svennh  
#6 Posted : Monday, December 1, 2014 1:10:23 PM(UTC)
svennh

Rank: Advanced Member

Groups: Xhammer Member, Member
Joined: 11/12/2007(UTC)
Posts: 834
Location: mortsel

Thanks: 3 times
Zombie pirates zijn toegelaten BigGrin
Awards :
UserPostedImageUserPostedImageUserPostedImageUserPostedImageUserPostedImageUserPostedImage
Users browsing this topic
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.